Privātuma politika

Versija 3, atjaunota 31.07.2021

 

Bonusway personas datu apstrāde vienmēr tiks veikta saskaņā ar Vispārējo datu aizsardzības regulu (GDPR).

1. Kontrolieris

Bonusway Oy
Kalevankatu 30
FI-00100 Helsinki
Finland
admin@bonusway.com

2. Datu aizsardzības inspektors

Ville Laitinen
Bonusway Oy
Kalevankatu 30
FI-00100 Helsinki
Finland
admin@bonusway.com

3. Sīkdatnes

Bonusway pakalpojums izmanto sīkdatnes, kuras tiek saglabātas lietotāja datorā, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu. Mīnētās sīkdatnes tiek izmantotas, lai padarītu pakalpojuma lietošanu lietotājam ērti lietojamu, kā arī tās nodrošina pārlūkprogrammu atpazīšanu un piedāvā noteiktu saturu attiecīgajam pārlūkprogrammas lietotājam.

Sīkdatnes ļauj mums optimizēt informāciju un piedāvājumus, ievērojot lietotāju. Sīkdatnes ļauj mums atpazīt mūsu vietnes lietotājus. Šīs atzīšanas mērķis ir atvieglot lietotājiem mūsu pakalpojuma lietošanu.

Lietotājs var jebkurā brīdī novērst sīkfailu iestatīšanu caur mūsu vietni, izmantojot atbilstošu pārlūkprogrammas iestatījumus ir iespējams neatgriezeniski noraidīt sīkdatņu lejupielādēšanu. Ja sīkdatnes ir jau iestatītas, tās ir iespējams jebkurā laikā dzēst. Šī funkcija ir iespējama visoes populārākajā pārlūkprogrammās. Ja lietotājs deaktivizē sīkfailu iestatījumus savā pārlūkprogrammā, ne visas mūsu tīmekļa vietnes funkcijas var būt pilnībā izmantojamas.

4. Vispārīgā datu aizsardzība

The Bonusway service collects general data when a user’s browser calls up the website. This general data and information are stored in the server log files. Collected may be (1) the browser types and versions used, (2) the operating system used by the accessing system, (3) the website from which an accessing system reaches our website, (4) the date and time of access to the service, (5) IP address and (6) any other similar data that may be used for your benefit in the event of attacks on our information technology systems.

When using these general data, Bonusway does not draw any conclusions about user. Rather, this information is needed to ensure the long-term viability of our information technology systems and website technology, and provide authorities with the information necessary for criminal prosecution in case of a cyber-attack. The anonymous data of the server log files are stored separately from all personal data provided by a user.

Bonusway pakalpojums apkopo vispārīgus datus, kad lietotāja pārlūkprogramma savienojas ar Bonusway vietni. Šie vispārīgie dati un informācija tiek saglabāti servera žurnāla failos. Saglabātā informācija var būt (1) izmantotās pārlūkprogrammas tips un versija, (2) operētājsistēma, ko izmanto piekļuves sistēma, (3) vietne, no kuras piekļuves sistēma nonāk mūsu vietnē, (4) piekļuves datums un laika posms kurā lietots pakalpojums, (5) IP adrese kā arī (6) citi līdzīgi dati, kurus var izmantot Bonusway, lai pasargātu pakalpojuma lietotājus, ja ir veikts uzbrukums mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmai.

Izmantojot šos vispārīgos datus, Bonusway neizdara nekādus secinājumus par lietotāju. Šī informācija ir vajadzīga, lai nodrošinātu mūsu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tīmekļa vietņu tehnoloģiju ilgtermiņa dzīvotspēju un sniegtu iestādēm informāciju, kas nepieciešama kriminālvajāšanai kiberuzbrukuma gadījumā. Servera žurnāla failu anonīmie dati tiek glabāti atsevišķi no visiem lietotāja sniegtajiem personas datiem.

 

5. Reģistrācija

Lietotājam ir iespēja reģistrēties Bonusway pakalpojumam, lietojot savus personas datus. Kādi personas dati tiek pārsūtīti Bonusway, nosaka reģistrācijas forma. Lietotāja ievadītie personas dati tiek savākti un uzglabāti tikai Bonusway iekšējai lietošanai. Bonusway var nodot daļu šīs informācijas vienam vai vairākiem procesoriem (piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējam), kas arī izmanto personas datus iekšējam mērķim, kas ir saistāms ar Bonusway.

Reģistrējoties Bonusway pakalpojumā, tiek saglabāta arī lietotāja IP adrese un reģistrācijas datums un laiks. Šo datu uzglabāšana tiek veikta, jo tas ir vienīgais veids, kā novērst mūsu pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu un, ja nepieciešams, lai varētu izmeklēt veiktos pārkāpumus. Šo datu glabāšana ir nepieciešama Bonusway pakalpojuma drošības nolūkam. Šie dati netiek nodoti trešajām pusēm, ja vien nav noteikts pienākums nodot datus pēc likuma vai kriminālvajāšanas nolūkam.

Lietotāja reģistrācija, brīvprātīgi norādot personas datus, ir paredzēta, lai ļautu Bonusway piedāvāt lietotāja īpašu saturu vai pakalpojumus, kurus ir iespējams piedāvāt tikai reģistrētiem lietotājiem. Reģistrētās personas jebkurā laikā var mainīt reģistrācijas laikā norādītos personas datus vai pilnībā idzēst tos no Bonusway datu krājuma.

Bonusway jebkurā laikā pēc pieprasījuma katram lietotājam var izsniegt informāciju par to, kādi personas dati tiek saglabāti. Turklāt Bonusway labo vai dzēš personas datus pēc lietotāja lūguma vai norādes, ciktāl to ļauj likumā noteiktas datu glabāšanas pienākums. Šajā ziņā datu aizsardzības inspektors, kas īpaši norādīts šajā datu aizsardzības deklarācijā, kā arī Bonusway darbinieki ir pieejami lietotājiem kā kontaktpersonas.

6. Biļetenu izsekošana

Bonusway biļetenos ir tā sauktie izsekošanas pikseļi. Uzskaites pikseļi ir miniatūra grafika, kas ir iestrādāta e-pastos, kuri tiek sūtīti HTML formātā, lai ļautu žurnāla failu ieraksti un analizi. Šī funkcija ļauj statistiski analizēt tiešsaistes mārketinga kampaņu panākumus vai neveiksmi. Pateicoties izsekošanas pikseļiem, Bonusway ir iespējams redzēt, vai lietotājs ir atvēris e-pastu un uz kādām saitēm e-pastā saņēmējs ir uzklikšķinājis.

Izsekošanas pikseļos savāktie personas dati tiek uzglabāti un analizēti Bonusway, lai optimizētu biļetenu piegādi, kā arī pastāvīgi pielāgotu nākamo biļetenu saturu lietotāju interesēm. Šie personas dati netiks nodoti trešajām personām. Lietotāji jebkurā laikā ir tiesīgi atcelt attiecīgo biļetenu saņemšanas piekrišanas deklarāciju, kas izdota, izmantojot izvēles procedūru. Pēc piekrišanas atcelšanas šie personas dati tiks dzēsti no Bonusway. Minēto datu izņemšana Bonusway automātiski uzskata kā biļetenu sūtīšanas atcelšanu.

7. Sazināšanās ar Bonusway

Ja lietotājs sazināsies ar Bonusway, izmantojot e-pastu vai tīmekļa vietnes formu, lietotāja dati tiek automātiksi tiek saglabāti. Minētie personas dati, kurus brīvprātīgi pārsūta lietotājs Bonusway, tiek glabāti, lai apstrādātu vai sazinātos ar lietotāju.

Ja lietotājs sazinās Bonusway saistībā ar trūkstošo bonusu, informācija par pirkumu un lietotāju var tikt kopīgota ar trešo personu, piemēram, veikalu, lai apstiprinātu veikto pirkumu.

8. Personisko datu dzēšanas rutīna

Bonusway apstrādā un glabā lietotāja personas datus uz laika periodu, kas nepieciešams uzglabāšanas nolūkam, vai tiktāl, ciktāl to atļauj Eiropas likumdevējs vai citi likumdevēji tiesību aktos vai noteikumos, uz kuriem attiecas Bonusway.

Ja uzglabāšanas nolūks nav piemērojams vai ja Eiropas likumdevēja vai cita kompetenta likumdevēja noteiktais uzglabāšanas termiņš ir beidzies, personas dati tiek izdzēsti saskaņā ar tiesiskajām prasībām.

9. Lietotāja tiesības

9a. Apstiprināšanas tiesības

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, uz Bonusway apstiprinājumu par to, vai tiek apstrādāti viņa personas dati. Ja lietotājs vēlas izmantot šīs apstiprināšanas tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku.

9b. Tiesības piekļuvei

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, uz bezmaksas informāciju jebkurā laikā par viņa vai viņas personas datiem, ko glabā Bonusway un uz šīs informācijas kopiju. Turklāt Eiropas direktīvas un noteikumi nosaka lietotājiem piekļuvi šādai informācijai:

 • datu apstrādes mērķis;
 • attiecīgo personas datu kategorijas;
 • saņēmēji vai saņēmēju kategorijas, kuru personas dati, ir vai tiks izpausti saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām;
 • ja iespējams, paredzēto laika posmu, kurā personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, tad kritēriji, kas ir izmantoti, lai noteiktu, šo periodu;
 • tiesības pieprasīt personas datu apstrādi vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret datu apstrādi;
 • tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
 • ja no lietotāja netiek vākti personas dati, kāda cita informācija par lietotāju, ja ir pieejama;
 • informācija par esošo automatizēto lēmumu pieņemšanā, tai skaitā lēmumi, kas ir saistīti ar profiliem, kas minēti GDPR 22. panta punktos (1) un (4), iesaistīto informāciju un loģiku, kā arī minēto funkciju nozīmi un iespējamās sekas šādai apstrādei.

Lietotājam ir tiesības iegūt informāciju par to, vai personas datus pārsūta trešai valstij vai starptautiskai organizācijai. Ja tas tā ir, lietotājam ir tiesības tikt informētam par attiecīgajiem drošības pasākumiem, kas saistīti ar pārsūtīšanu.

Ja lietotājs vēlas izmantot šīs piekļuves tiesības, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku.

9c. Tiesības uz labojumiem

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, bez liekas kavēšanās iegūt no Bonusway personas datu labojumus. Ņemot vērā apstrādes mērķi, lietotājam ir tiesības uz nepilnīgiem personas datiem, ieskaitot papildus skaidrojumus.

Ja lietotājs vēlas izmantot šīs tiesības uz labošanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku.

9d. Tiesības tikt aizmirstam

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, uz operatīvu personas datu dzēšanu, un Bonusway ir pienākums bez liekas kavēšanās izdzēst personas datus, ja ir spēkā viens no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • personas dati vairs nav vajadzīgi saistībā ar mērķi, kādam tie tika savākti vai citādi apstrādāti.
 • Lietotājs atsauc piekrišanu, uz kuru balstīta apstrāde, saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu, ja nav citu juridisku pamatojumu apstrādei.
 • Lietotājs vērš uzmanību uz apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, un nav nepamatotu likumīgu iemeslu apstrādei, vai arī lietotājam ir iebildumi pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 2. punktu.
 • personas dati ir nelikumīgi apstrādāti.
 • personas dati ir jāizdzēš, lai ievērotu juridiskas saistības Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos, uz kuriem attiecas Bonusway.
 • Personas dati ir apkopoti saistībā ar informācijas sabiedrības pakalpojumu piedāvājumu, kas minēts GDPR 8. panta 1. punktā.

Ja piemēro kādu no iepriekš minētajiem iemesliem, un lietotājs vēlas pieprasīt Bonusway saglabāto personas datu dzēšanu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku. Bonusway datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks nekavējoties nodrošinās, ka dzēšanas pieprasījums tiek izpildīts nekavējoties.

Ja Bonusway ir publiskojis personas datus un saskaņā ar 17. panta 1. punktu ir pienākums izdzēst minētos datus, Bonusway, ņemot vērā pieejamo tehnoloģiju un pasākuma īstenošanas izmaksas, ir jāveic nepieciešamās darbības, tostarp tehniskus pasākumus, lai informētu citus personas datu apstrādātājus par personas datiem, kurus lietotājs ir lūdz datu apstrādātājiem dzēst. Bonusway datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks atsevišķos gadījumos organizē nepieciešamos pasākumus.

9e. Pārkāpuma ierobežošanas tiesības

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, iegūt no Bonusway datu apstrādes ierobežojumus, ja ir piemērojams kāds no zemāk minētajiem nosacījumiem:

 • Lietotājs apstrīd personas datu precizitāt, kas atļauj noteiktā laika periodā Bonusway pārbaudīt personas datu precizitāti.
 • Attiecīgo datu apstrāde ir pretlikumīga, lietotājs pretojas personas datu dzēšanai un pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu.
 • Personas dati vairs nav nepieciešami apstrādei, taču lietotājs tos pieprasa juridisko prasību izveidošanai, īstenošanai vai aizstāvībai.
 • Lietotājs ir iebildis pret apstrādi saskaņā ar GDPR 21. panta 1. punktu, līdz tiek pārbaudīts, vai Bonusway likumīgie pamati pārsniedz lietotāju tiesības.

Ja tiek izpildīts kāds no iepriekšminētajiem nosacījumiem un lietotājs vēlas pieprasīt Bonusway saglabāto personas datu apstrādes ierobežojumu, viņš jebkurā laikā var sazināties ar mūsu datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku. Bonusway datu aizsardzības inspektors vai cits darbinieks organizēs apstrādes ierobežojumus.

9f. Tiesības uz datu pārnesamību

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, saņemt personas datus, kas saisīti ar lietotāju un kas nodoti personas datu apstrādātājam, strukturētā, vispārpieņemtā un mašīnlasāmā formātā. Viņam vai viņai ir tiesības nodot šos datus citam datu apstrādātājam bez traucējumiem, kamēr apstrāde ir pamatota ar piekrišanu saskaņā ar 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Sakarā ar GDPR 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu vai GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu, lietotāju datu apstrāde tiek veikta automātiski, ja vien apstrāde nav vajadzīga, lai veiktu uzdevumu, kas vērsts uz noteiktu sabiedrības interesi vai īstenojot oficiālo pilnvaru, kas piešķirta Bonusway.

Turpinot, īstenojot savas tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar GDPR 20. panta 1. punktu, lietotājam ir tiesības nodrošināt personas datu pārsūtīšanu tieši no viena datu apstrādātāja uz otru, ja tas ir tehniski iespējams, un ja tas nelabvēlīgi neietekmē citu cilvēku tiesības un brīvību.

Lai nodrošinātu tiesības uz datu pārnesamību, lietotājs jebkurā laikā var sazināties ar Bonusway nozīmētu datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku.

9g. Tiesības uz iebildumu

Katram lietotājam ir Eiropas likumdevēja piešķirtās tiesības jebkurā brīdī iebilst pret viņa vai viņas konkrēto personas datu apstrādi, pamatojoties uz e) vai f) apakšpunktu, GDPR 6. panta 1. punktu. Šis attiecas arī uz lietotāju profilēšanu.

Bonusway nedrīkst apstrādāt personas datus iebildumu gadījumā, ja vien mēs nevaram pierādīt pārliecinošu likumīgu pamatojumu apstrādei, kas pārklātos ar lietotāja interesēm, tiesībām un brīvību, kā arī juridisko prasību izveidošanu, īstenošanu vai aizstāvēšanu.

Ja Bonusway apstrādā personas datus tiešam mārketinga nolūkam, lietotājam ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret tādu personas datu apstrādi, kas attiecas uz viņu. Tas attiecas uz profilēšanu, ciktāl tas ir saistīts ar mārketingu. Ja lietotājs iebilst uz Bonusway uz datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkam, Bonusway vairs nedrīkst apstrādāt personas datus šajam nolūkam.

Turklāt lietotājam, pamatojoties uz viņa vai viņas konkrēto situāciju, ir tiesības iebilst pret viņa vai viņas personas datu apstrādi Bonusway zinātniskiem vai vēsturiskiem pētījumiem vai statistikas mērķiem saskaņā ar 89. panta 1. punktu GDPR, ja vien apstrāde nav nepieciešama uzdevuma veikšanai sabiedrības interesēs.

Lai īstenotu tiesības iebilst, lietotājs var tieši sazināties ar Bonusway datu aizsardzības inspektoru vai citu darbinieku. Turklāt informācijas sabiedrības pakalpojumu izmantošanas kontekstā lietotājs ir tiesīgs ibilst, neraugoties uz Direktīvu 2002/58 / EK.

9h. Automatizēta individuāla lēmumu pieņemšana, ieskaitot profilēšanu

Katram lietotājam ir likumdevēja piešķirtas tiesības nebūt tāda lēmuma subjektam, kas lietotājam rada juridiskas sekas, vai nozīmīgas nevēlamas ietekmes, un kura pamatā ir automatizēta datu apstrāde un, ja lēmums 1) nav vajadzīgs, lai noslēgtu līgumu starp patērētāju un kontrolieri, vai 2) patērētājam nav Eiropas Savienības vai dalībvalstu tiesību, uz kurām attiecas Bonusway, un kas arī nosaka patērētāja tiesības un brīvības intereses, vai 3 ) nav balstīta uz patērētāja tiešu piekrišanu.

Ja lēmums (1) ir nepieciešams, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu starp lietotāju un personas datu apstrādātāju, vai (2) tā pamatā ir lietotāja skaidri izteikta piekrišana, Bonusway īsteno piemērotus pasākumus, lai aizsargātu lietotāja tiesības, brīvības un likumīgās intereses, izteikt savu viedokli un apstrīdēt lēmumu.

Ja lietotājs vēlas izmantot tiesības automatizēt individuālu lēmumu pieņemšanu, viņš jebkurā laikā var tieši sazināties ar mūsu Bonusway datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku.

9i. Tiesības atsaukt datu aizsardzības piekrišanu

Katram lietotājam ir tiesības, ko piešķīris Eiropas likumdevējs, jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Ja lietotājs vēlas izmantot tiesības atsaukt piekrišanu, viņš jebkurā laikā var tieši sazināties ar mūsu Bonusway datu aizsardzības inspektoru vai citu Bonusway darbinieku.

10. Facebook

Bonusway savā pakalpojumā ir integrējis Facebook komponentus.

Facebook ir sociālais tīkls, ko var izmantot kā platformu, lai apmainītos viedokļiem un pieredzi, kā arī tas ļauj tiešsaistes kopienai sniegt personisku vai biznesa informāciju. Facebook ļauj sociālo tīklu lietotājiem pievienot privātus profilus, uzlabot fotoattēlus un mijiedarboties ar draugu pieprasījumiem.

Facebook darbojas kā uzņēmums Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ASV.

Izmantojot Bonusway un Facebook integrāciju, Facebook var iegūt informāciju par lietotāja apmeklējumu mūsu pakalpojumā.

Facebook var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē. Sīkfailu definīcija ir paskaidrota iepriekš.

Facebook var analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Šīs tehniskās procedūras laikā Facebook var iegūt zināšanas par lietotāja personīgajiem datiem, piemēram, IP adresi.

Personas datus, tostarp lietotāja IP adresi, Facebook var pārsūtīt uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šīs personas dati tiek glabāti Facebook, Amerikas Savienotajās Valstīs. Facebook var nodot minētos datus trešajām personām, izmantojot tehnisko procedūru.

Lietotājs var, kā norādīts iepriekš, jebkurā brīdī novērst sīkfailu iestatīšanu caur mūsu vietni, izmantojot atbilstošu interneta pārlūka iestatījumu korekciju (tādējādi neatgriezeniski noraidot sīkfailu iestatījumus) vai arī izdzēst slēgtos sīkfailus.

Facebook publicētā datu aizsardzības vadlīnijas, kas ir pieejamas vietnē https://facebook.com/about/privacy/, sniedz informāciju par personas datu vākšanu, apstrādi un izmantošanu. Turklāt tur ir paskaidrots, kādus iestatījumus Facebook piedāvā, lai aizsargātu lietotāja privātumu. Ir pieejamas arī dažādas konfigurācijas iespējas, kas ļauj novērst datu pārraidi uz Facebook, piemēram, pakalpojuma sniedzēja Webgraph pakalpojuma Facebook bloķētājs, kuru var iegūt vietnē http://webgraph.com/resources/facebookblocker/. Šīs aplikācija lietotājs var izmantot, lai novērstu datu pārraidi uz Facebook.

11. Google Analytics

Bonusway savā pakalpojumā apvieno Google Analytics komponentus.

Google Analytics ir tīmekļa analīzes pakalpojums. Tīmekļa analītika palīdz apkopot un analizēt datus par vietņu apmeklētāju uzvedību.

Google Analytics uzņēmums ir Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, ASV.

Google var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē. Sīkfailu definīcija ir paskaidrota iepriekš.

Google ir spējīgs analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Šīs tehniskās procedūras laikā uzņēmums Google var iegūt lietotāju personisko informāciju, piemēram, lietotāja IP adresi.

Personas datus, tostarp lietotāja IP adresi, Google var pārsūtīt uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šos personas datus Google uzglabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot minētos datus trešajām personām, izmantojot tehnisko procedūru.

Lietotājs var, kā norādīts iepriekš, jebkurā brīdī novērst sīkfailu iestatīšanu caur mūsu vietni, izmantojot atbilstošu interneta pārlūka iestatījumu korekciju, tādējādi noraidot sīkfailu iestatījumus, vai arī izdzēst slēgtos sīkfailus.

Turklāt lietotājs var iebilst pret to, ka Google Analytics ģenerē datus, kas saistīti ar šīs vietnes izmantošanu. Lai to izdarītu, lietotājam ir jāielādē pārlūkprogrammas paplašinājums no šīs saites: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout un jāveic tā instalācija. JavaScript pārlūkprogrammas paplašinājums informē Google Analytics, ka visi dati un informācija par vietnes apmeklējumiem nedrīkst tikt nodota pakalpojumam Google Analytics. Google iebilst pret pārlūka paplašinājuma instalēšanu. Ja lietotāja informācijas tehnoloģija pēc tam tiek izdzēsta, formatēta vai no jauna instalēta, lietotājam ir jāinstalē pārlūka paplašinājumi, lai atspējotu Google Analytics. Ja pārlūka paplašinājums ir noņēmis lietotājs vai jebkura cita persona, kas ir attiecināma uz attiecīgo kompetences jomu, pārlūka paplašinājumu var no jauna instalēt vai aktivizēt.

Papildinformāciju un piemērojamos Google datu aizsardzības noteikumus var iegūt, izmantojot https://www.google.com/intl/lv/policies/privacy/ un http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics ir tālāk izskaidrots zem šīs saites https://www.google.com/analytics/.

12. Google AdWords

Pakalpojumā Bonusway ir integrēta Google AdWords sastāvdaļa.

Google AdWords ir interneta reklamēšanas pakalpojums, kas reklāmdevējiem ļauj izvietot reklāmas Google meklētājprogrammu rezultātos un Google reklāmas tīklā.

Apkalpojošais uzņēmums Google AdWords daļa no Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Google var ievietot sīkdatni lietotāja ierīcē. Sīkfailu definīcija ir paskaidrota iepriekš.

Google spēj analizēt mūsu vietnes izmantošanu. Šīs tehniskās procedūras laikā Google var iegūt personisko informāciju par lietotāju, piemēram, lietotāja IP adresi.

Personas datus, tostarp lietotāja IP adresi, Google var pārsūtīt uz Amerikas Savienotajās Valstīm. Šos personas datus Google uzglabā Amerikas Savienotajās Valstīs. Google var nodot minētos datus trešajām personām, izmantojot tehnisko procedūru.

Lietotājam ir iespēja iebilst pret interesēm balstītu Google reklāmu. Tādēļ lietotājam ir jāsaņem piekļuve no katras pārlūkprogrammas, kurā tiek izmantota saite http://www.google.com/settings/ads un jāveic vēlamie iestatījumi.

Sīkāka informācija un piemērojamie datu aizsardzības noteikumi par Google ir iespējam iegūt https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

13. AppsFlyer

Bonusway ir integrēts AppsFlyer komponents.

AppsFlyer ir mobilo analītikas pakalpojums. Mobilo ierīču analītika ir mobilo lietotāju darbības uzskaite, apkopošana un analīze.

Uzņēmuma AppsFlyer kompānija ir Appsflyer Ltd., 100. 1., 25. stāvs, San Francisco, CA 94105, Amerikas Savienotās Valstis.

AppsFlyer ir spējīgs analizēt mūsu mobilās lietojumprogrammas lietojumu. Šīs tehniskās procedūras laikā AppsFlyer var iegūt lietotāja privāto informāciju, piemēram, lietotāja IP adresi.

Personas dati, tostarp lietotāja IP adrese, var tikt pārsūtīti uz AppsFlyer ES. Šie personas dati tiek saglabāti AppsFlyer ES. AppsFlyer var nodot minētos datus trešajām personām, izmantojot tehnisko procedūru.

Papildinformāciju un piemērojamo AppsFlyer konfidencialitātes politiku var atrast vietnē https://www.appsflyer.com/gdpr/dpa.pdf.

 

14. OneSignal

Savā pakalpojumā Bonusway ir integrējis OneSignal komponents.

OneSignal ir push paziņošanas pakalpojums. Piespiedu paziņojumi ļauj Bonusway sazināties ar Bonusway mobilās lietojumprogrammas lietotājiem caur drošības ziņojumiem un tiem atbilstošajiem ziņojumiem.

OneSignal kompānijas darbības uzņēmums ir Onesignal Inc., 411 Borel Ave, Suite 512, San Mateo, CA 94402, Amerikas Savienotās Valstis

OneSignal ir iespēja nosūtīt push paziņojumus Bonusway mobilās programmas lietotājiem. Šīs tehniskās procedūras laikā OneSignal uir iespējams iegūt lietotāju personisko informāciju, piemēram, lietotāja IP adresi.

Personas datus, tostarp lietotāja IP adresi, OneSignal var pārsūtīt uz Amerikas Savienotajām Valstīm. Šos personas datus OneSignal glabā Amerikas Savienotajās Valstīs. OneSignal var nodot šos personas datus, kas iegūti, izmantojot tehnisko procedūru, trešajām personām.

Push paziņojumi tiek sūtīti tikai tad, ja lietotājs ir tam devis nepārprotamu piekrišanu.

 

15. Twilio

Pakalpojumā Bonusway ir integrēta Twilio sastāvdaļa.

Twilio ir ziņapmaiņas pakalpojums. Tas ļauj Bonusway piesaistīt savus lietotāju kontus, izmantojot SMS / balsi kā otru validācijas faktoru.

Twilio kompānijas darbības uzņēmums ir Twilio, Inc., 375 Beale Street, Suite 300 San Francisco, CA 94105, Amerikas Savienotās Valstis

Twilio ir iespēja nosūtīt SMS ziņojumus Bonusway pakalpojuma lietotājiem. Šīs tehniskās procedūras laikā uzņēmums Twilio iegūs personisko informāciju par pakalpojuma lietotājiem, piemēram, lietotāja mobilā tālruņa numuru.

Personas datus, tostarp lietotāja mobilā tālruņa numuru, Twilio var pārsūtīt uz ASV un ES. Šie personas dati tiek uzglabāti Twilio ASV un ES. Twilio var nodot šos personas datus, kas savākti tehniskajā procedūrā, trešājām personām.

Elektroniskās vēstules ir jānosūta tikai tādā gadījumā, ja tas ir saskaņot ar lietotāju.

 

16. Dialog Insight

Bonusway savā pakalpojumā ir integrējis Dialog Insight komponentus.

Dialog Insight ir e-pastu piegādes pakalpojums.

Uzņēmums Dialog Insight ir Dialog Insight, 4535 Wilfrid-Hamel Blvd, Suite 210, Quebec G1P 2J7s, Kanāda.

Dialog Insight var sūtīt e-pastus Bonusway lietotājiem. Šīs tehniskās procedūras laikā Dialog Insight var iegūt zināšanas par lietotāja personīgajiem datiem, piemēram, IP adresi.

Personas datus, tostarp lietotāja IP adresi, var pārsūtīt uz Dialog Insight, Kanādā. Šie personas dati tiek glabāti Dialog Insight, Kanādā. Dialog Insight var nodot personas datus, kas savākti, izmantojot tehnisko procedūru, trešājām personām.

E-pastus sūta tikai tad, ja lietotājs ir tam ir piekritis.

 

17. Tiesiskais pamats datu apstrādei

GDPR regulas 6. panta 1. punkts ir datu apstrādes darbību juridiskais pamats, attiecībā uz kuru mēs iegūstam piekrišanu konkrētam datu apstrādes mērķim. Ja personas dati ir nepieciešami, lai izpildītu līgumu, un klients ir viena no līgumā minētajā pusēm, piemēram, kad datu apstrādes operācija ir nepieciešama precēm vai pakalpojumiem, attiecībā uz kuriem šāda dati balstās uz 6. panta 1. punkta b apakšpunktu. Tas attiecas uz šādām datu apstrādes darbībām, kas ir nepieciešami, lai īstenotu pirmslīguma pasākumus, piemēram, pētījumus, kas saistīti ar mūsu produktiem vai pakalpojumiem. Ja Bonusway ir juridisks pienākums, kas prasa personas datus, piemēram, nodokļu saistību izpildes apstrādi, datu apstrāde ir balstīta uz 6. panta 1. punkta c daļu. Izņēmuma gadījumos, personas dati var būt nepieciešami, lai aizsargātu lietotāju vai citu personu būtiskas intereses, piemēram, ja Bonusway kompānija viesi ir ieguvis savainojumu, viņa vārds, vecums, veselības apdrošināšanas dati, vai citas dzīves svarīgākā informācija būtu jāsniedz ārstu, slimnīcu vai citām trešajām personām Pēc tam šī personas datu apstrāde tiktu veikta pamatojoties uz regulas 6. panta 1. punkta d) apakšpunktu. Visbeidzot, datu apstrādes darbības varētu būt balstītas uz regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu.

Šis juridiskais pamats attiecas uz datu apstrādes darbībām, uz kurām neattiecas neviens no iepriekš minētajiem juridiskajiem pamatiem, un ja datu apstrāde ir nepieciešama mūsu sabiedrības vai trešās personas likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad ir jāievēro datu subjekta intereses vai pamattiesības un brīvības personas datu aizsardzībai. Šādas personas datu apstrādes darbības ir pieļaujamas, jo tās īpaši minējis Eiropas likumdevējs. Tādēļ likumīgas intereses var uzskatīt, ja patērētājs ir Bonusway lietotājs (regulas 47. panta otrais teikums).

 

18. Bonusway vai trešās personas īstenotās likumīgās intereses

Personas datu apstrāde pamatojas uz regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu. Mūsu likumīgās interesēs ir īstenot mūsu biznesa darbību, atbalstot visu mūsu darbinieku un akcionāru labklājību.

 

19. Periods, kurā personas dati tiks glabāti

Kritēriji personas datu uzglabāšanas perioda noteikšanai atbilst likumā noteiktajam saglabāšanas periodam. Šī perioda beigās dati tiek periodiski izdzēsti, ja tie vairs nav vajadzīgi līguma izpildei.

 

20. Personas datu kā tiesību akta vai līguma nodrošināšana; Prasība noslēgt līgumu; Lietotāja pienākums sniegt personas datus; iespējamās sekas, ja šādas informācijas netiek nodota

Personas datu sniegšana ir daļēji nepieciešama balstoties uz tiesību aktiem, piemēram, nodokļu regulējumā, vai arī tas var rasties no līguma noteikumiem (piemēram, ietvertā informācija par līgumslēdzēju partneri).

Dažkārt var būt nepieciešams noslēgt līgumu, kurā lietotājs iesniedz personas datus, kurus mums ir nepieciešams apstrādāt. Piemēram, lietotājam ir jāsniedz mums personīga informācija, kad mūsu uzņēmums paraksta ar viņu līgumu. Ja nav pieejamu personas datu, līgumu ar patērētāju nevar noslēgt. Pirms personas datu iesniegšanas patērētājam ir jāsazinās ar mūsu datu aizsardzības inspektoru, lai noskaidrotu, vai datus ir nepieciešams nodot saskaņā ar likumu, līgumu vai to ir nepieciešams sniegt tikai līguma kopsavilkuma nolūkam, un vai patērētājam ir pienākums sniegt personas datus, un kādas ir sekas, ja personas dati netiek sniegti.

21. Automātisku lēmumu pieņemšanas esamība

Mēs neizmantojam automātisku lēmumu pieņemšanu.